رستوران کازیوه | وانکارد

  • وانکارد، یک کارت با یک دنیا جایزه

رستوران کازیوه

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، نرسیده به میدان کتاب، روبروی اریکه ایرانیان، خیابان عباسی اناری، مجتمع ارغوان
شماره تماس: 31 – 88578830
http://kaziwa.ir
برنامه فعال: به ازای هر 10000 تومان یک امتیاز