وانکارد، یک کارت با یک دنیا جایزه

مقالات و مطالب

دسته بندی مقالات و مطالب

آخرین مقالات و مطالب

4Ps در بازاریابی سنتی

گام بعدی در نظریه بازاریابی سنتی تمرکز بر 4Ps است: محصول، قیمت، مکان و ترفیع. ( الزاما گام ها به ترتیب نیستند و گاهی 4Ps پیش از تصمیم گیری درباره پیام رسانی بازاریابی تعیین می شوند).

محصول

استراتژی محصول، تناسب محصول- بازار را حداکثر می کند- درجهای که محصول یا خدمت تقاضا را برآورده می سازد. در جهان مدرن درونگرا، استراتژی محصول به عنوان هک رشد نامگذاری شده است.

قیمت

استراتژی قیمت گذاری فقط به بخش مالی مربوط نیست بلکه جزئی از بازاریابی است.
قیمت بالا، ارزش بالا و کمیابی را به هم مرتبط می کند در حالی که قیمت پائین نشان دهنده توانایی پرداخت و در دسترس بودن است. در زمینه بازاریابی، استراتژی قیمت گذاری باید به مواردی همچون اندازه بازار، هزینه تولید، سطح رقابت، وضعیت اقتصادی بازار هدف، و اینکه آیا شرکت می¬ خواهد خودش را بازاریابی کند یا ارزش (یا هر دو) توجه کند.

مکان

توزیع تصمیم درباره چگونگی انتقال محصول به مشتری است.
در عصر اینترنت، دورانی که محصولات و خدمات می توانند تقریباً بلافاصله از هر جایی توزیع شده، خریداری شوند و مصرف شده یا مورد استفاده قرار گیرند، این بخش سنتی 4Ps اهمیت کمتری می یابد.

ترفیع

ترفیع "ارتقاء آگاهی مشتری از محصول یا برند، ایجاد فروش و خلق وفاداری برند است".
به دلیل تصمیماتی که بازاریابان درباره روش هایی که بهترین شیوه برای دستیابی به اهداف سه گانه میگیرند، ترفیع پیچیده ترین بخش 4Ps است. آمیخته ترفیع همیشه شامل ۵ عنصر است: بازاریابی مستقیم، ترفیع فروش، فروش شخصی، تبلیغات، و روابط عمومی. بر مبنای محصول، صنعت، هدف، مخاطب هدف هر یک از این عناصر وزن و اولویتی متفاوت می¬یابند.

در ادامه مقاله چگونگی ادغام بازاریابی سنتی و بازاریابی دیجیتال را بیان می کنیم.

آمیخته ترفیع

بازاریابی مستقیم

بازاریابی مستقیم “ارتباطات مستقیم با مشتریان هدف به طور فردی جهت دریافت پاسخ فوری و ایجاد روابط بلندمدت با مشتری است”. بازاریابی مستقیم شامل بازاریابی دیجیتال،کاتالوگ ها، بازاریابی تلفنی، اینترنت، بازاریابی تلفنی و غیره است.

تبلیغات

تبلیغات “هرگونه شکل پرداختی ارائه و ترفیع غیرشخصی ایده¬ ها، کالاها یا خدمات توسط یک حامی شناخته شده است”. شامل پخش گسترده، پرینت، اینترنت، outdoor و سایر اشکال است.

فروش شخصی

فروش شخصی “ارائه شخصی توسط نیروی فروش شرکت با هدف ایجاد فروش و برقراری روابط با مشتری است”. شامل ارائه فروش، نمایش های تجاری، و برنامه های محرک است.

پیشبرد فروش

پیشبرد فروش “محرک های کوتاه مدت برای تشویق به خرید یا فروش محصول یا خدمت است”. شامل تخفیف ها، کوپن ها، نمایش ها است.

روابط عمومی

روابط عمومی "در معرض دید عموم قرار گرفتن یا ایجاد آگاهی عمومی نسبت به محصول، خدمت یا شرکت از طریق رسانه ها".

خلق بهترین آمیخته ترفیع

پاسخ به پرسش های زیر می تواند در تعیین اینکه کدامیک از آن ها با اهداف بازاریابی شرکت مرتبط هستند کمک کند و به شرکت ها نشان می دهد تا منابع را به هر یک از عناصر به تناسب تخصیص دهند.
باید محصولی جدید به بازاری جدید معرفی کنم. (تبلیغات)
محصولی دارم که مورد حمله محصولات رقیب قرار گرفته است، و باید مشتریان فعلی خودم را حفظ کنم (پیشبرد فروش)
محصولی دارم که به شدت تخصصی، فنی یا گران است (فروش شخصی)
باید برداشت های غلط یا ادعا های دروغین درباره محصولم را اصلاح کنم (روابط عمومی)
باید آگاهی برند بیشتری برای محصولم خلق کنم (تبلیغات)
باید ویژگی های جدید را با مصرف بیشتر مشتریان فعلی پیوند دهم (بازاریابی مستقیم)
محصولی با چرخه فروش طولانی دارم (فروش شخصی)
باید تبلیغات دهان به دهان بیشتر ایجاد کنم (پیشبرد فروش یا روابط عمومی)
باید تصویر جدیدی از محصولم بسازم و آن را مجددا جایگاه یابی کنم (تبلیغات)
شرکت ها بر مبنای پاسخ به این پرسش ها، وزن های متفاوتی به هر یک از بخش های آمیخته ترفیع می دهند.

به منظور مطالعه بخش اول مقاله بازاریابی دیجیتال و سنتی کلیک نمایید.