وانکارد، یک کارت با یک دنیا جایزه

مقالات و مطالب

دسته بندی مقالات و مطالب

با توجه به اینکه چقدر بازاریاب ها باشگاه مشتریان را پیشنهاد می دهند، یک ایده خلاقانه چیزی نیست جز اینکه یک باشگاه مشتریان را به کار خود اضافه کنید. به جای اینکه، باشگاه خود را تنها در اختیار مشتریان جدید قرار دهید با منافع بسیار بالا، این کار را برای تمام خرید های مشتریان انجام دهید.