بخش اول

  • استفاده از تکنولوژی برای ایجاد یک تجربه بهتر برای مشتری

فناوری می تواند یک ابزار ارزشمند برای کمک به بهبود رابطه نام تجاری و مشتریان شما باشد. زمانی که شما از یک سرویس منحصر به فرد و فراتر از حد انتظار برای پاسخگویی به مشتریانتان استفاده می کنید اعتماد مشتریانتان را به خود جلب می کنید و به راحتی اطلاعاتشان را به شما خواهند داد. تکرار می کنم اعتماد مشتریان به شما کلید پیروزی شما خواهد بود. و نباید هیچ وقت فراموش کنید که این همزیستی و همکاری باید هدف نهایی هر نام تجاری برای مشتریانش باشد.

در استفاده از تکنولوژی باید مدنظر داشته باشیم که شخصی سازی مبتنی بر داده می تواند منجر به افزایش درآمد شما شود. طبق یک مطالعه ای روی مشتریان، 86 درصد از مشتریان ابزار کرده اند که شخصی سازی در تصمیم گیری های خریدشان نقش مهمی ایفا می کند. همینطور 73 درصد از مشتریان اعلام کرده اند که ترجیح می دهند با برندهایی داد و ستد کنند که از اطلاعات شخصی آنها استفاده می کنند تا تجربه های خریدشان را مستند سازند.

با به دست آوردن اطلاعات مصرف کنندگان، مدیران به درک ارزشمند در مورد ارتباطات عاطفی و ترجیحات خرید مشتری دسترسی خواهند داشت. با در اختیار داشتن مصرف کنندگان خود با اطلاعاتی که با ترجیحات آنها هماهنگ شده است، نام تجاری شما می تواند تجربه مشتری بهتر را ایجاد کند.