مجوزها | وانکارد

  • وانکارد، یک کارت با یک دنیا جایزه
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی
گواهی نامه ثبت علامت Cashsoft
گواهی نامه ثبت علامت 1Kard
شناسنامه نرم افزار Cashsoft
گواهی تایید فنی نرم افزار
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران مجوز فعالیت شرکت