غرفه مجازی شرکت کشاف ارتباطات کار و سرمایه در نمایشگاه مجازی الکامپ تهران

نمایشگاه مجازی الکامپ تهران

ورود به حیطه نمایشگاه مجازی الکامپ تهران

پیشرفت تصاعدی و روزافزون دنیای مجازی در سالهای اخیر را می توان نزدیک شدن به یک واقعیت غیر قابل انکار دانست، واقعیتی که در آن مجموعه انسانها ناگزیر هستند که خود را به سمت فضای مجازی سوق داده و استفاده از آن را جزئی از برنامه های اساسی زندگی خود قرار دهند . ظهور و گسترش فروشگاه های مجازی در سالهای اخیر نیز بر این امر صحه می گذارد . لذا همسو شدن با این موج تکنولوژی در حیطه نمایشگاه مجازی که در کشورهای توسعه یافته به مرحله اجرا رسیده است امریست اجتناب ناپذیر ، محیطی که شما با ورود به آن بتوانید حس حضور در یک نمایشگاه واقعی را را لمس نموده و بتوانید از تمامی ظرفیت های نمایشگاه در زمان و مکان انتخابی خود استفاده نمایید . لذا تیم بانیان امید ایرانیان این افتخار را دارد تا به عنوان اولین پل ارتباطی بحث نمایشگاهی با دنیای پیش رو ، در حوره نمایشگاه مجازی فعالیت خود را آغاز نماید .

نمایشگاه مجازی ایده ای برای مشارکت کننده :

بدیهی است حضور مستمر در نمایشگاه های مختلف و استفاده حداکثری از ظرفیت های مکانی و زمانی ، جذب بیشترین مخاطب در هر رویداد و نمایشگاه و همچنین صرف معقول ترین هزینه جهت رسیدن به این مهم امریست که کلیه شرکت ها ، نهادها و به طور کلی همه مشارکت کنندگان در حوزه های مختلف نمایشگاهی خواهان دستیابی به آن هستند . نمایشگاه مجازی که در آینده ای نه چندان دور می تواند جایگزین نمایشگاه فیزیکی شود ایده است که این امکان را به مشارکت کنندگان می دهد تا با کمترین دغدغه و هزینه به اهداف خود را محقق نمایند .

نمایشگاه مجازی فرصتی برای بازدید کننده :

لزوم حضوردرمحیط نمایشگاهی برای بسیاری از اشخاص ازنقاط مختلف مرزهای داخلی وبین المللی وعدم امکان دسترسی بازدیدکنندگان به نمایشگاه ها سبب میگرددکه این اشخاص بسیاری ازرویدادهارا ازدست بدهند. لذاشرکت بانیان امید ایرانیان درجهت پوشش نمایشگاه هابه صورت نامحدود ودرمحیط مجازی و ارائه امکان حضوردرچندین نمایشگاه درنقاط مختلف دنیا به صورت همزمان اقدام به طراحی وپیاده سازی محیطی تحت عنوان نمایشگاه مجازی نموده تا همه بازدیدکنندگان از نقاط مختلف دنیا تحت قالب محیطی که تداعی کننده فضای نمایشگاه فیزیکی است حاضر شده و به صورت همزمان ضمن بازدید از نمایشگاه و غرفه مورد نظر خود ، امکان ارتباط با مشکارکت کنندگان را نیز داشته باشد.

برداشتی از سایت : نمایشگاه مجازی تهران

شرکت کشاف ارتباطات کار و سرمایه مجری شبکه وانکارد در ایران، حضور خود را در این نمایشگاه از طریق لینک زیر اعلام مینماید:

لینک غرفه شرکت کشاف ارتباطات کار و سرمایه

منتظر حمایت شما از این طرح هستیم.

شماره های تماس شرکت کشاف ارتباطات کار و سرمایه:

02144670851 – 02144653657

شماره های تماس مجری نمایشگاه مجازی:

02435245687 – 09374304001