ثبت نام عضویت در شبکه | وانکارد

  • وانکارد، یک کارت با یک دنیا جایزه

در فاز اول راه اندازی شبکه وانکارد، به شما توصیه میکنیم

قبل از شروع ثبت نام، حتماً با مراجعه به یکی از شرکا و یا نمایندگی های فروش ما

یک وانکارد بطور رایگان تحویل بگیرید

توجه : ثبت نام عضویت در باشگاه هواداران،

با ایجاد حساب کاربری نزد یکی از شرکای پذیرنده انجام میشود ضمن آنکه میتوانید

در سایر شرکای پذیرنده نیز به انتخاب خود، صاحب حساب کاربری شوید (هر شریک یکبار)

با ایجاد حتی یک حساب، رسماً عضو باشگاه هواداران وانکارد میشوید

بسیار مفتخریم که بهترین ها، عضو شبکه ما میشوند

مطالعه توافقنامه اعضای باشگاه

بسیار مفتخریم که بهترین ها، عضو شبکه ما میشوند.