باشگاه مشتریان محلی و گامی به سوی تعریف مفهوم جدید وفاداری مشتری

شنیدن نام باشگاه مشتریان، تداعی‌کننده تصویر فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد‌غذایی یا هایپرمارکت‌ها یا باشگاه‌های بزرگ ورزشی در ذهن ماست. باشگاه مشتریان در تعاریف بازاریابی به گردآوردن مشتریان یک مجموعه کنار هم و ثبت اطلاعات مربوط به آنها نامیده می‌شود. ایجاد یک بانک اطلاعاتی از مشتریان و پیاده‌سازی ترفندهای بازاریابی برای حفظ مشتریان که می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. اما هزینه راه اندازی یک باشگاه مشتریان اختصاصی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط ممکن است سرسام آور باشد. به همین منظور ایده وانکارد (1kard) این مشکل را برای کسب و کارهای کوچک و متوسط SME برطرف کرده است. این هزینه بین تعداد زیادی کسب و کار تقسیم شده است.

وانکارد (1kard) با تمرکز در محله‌های مختلف تهران به کمک کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط و مشتریانشان آمده است. وانکارد (1kard) در حال حاضر در محله های مناطق یک و دو تهران در حال فعالیت می باشد. در هر محله 25 نوع کسب‌و‌کار را به سیستم خود اضافه می‌کند. باشگاه مشتریان وانکارد (1kard) سعی کرده در هر محله با جذب بیزنسهای متنوع درصد قابل توجهی از نیازهای یک فرد را برطرف سازد. آنچه در باشگاه مشتریان وانکارد (1kard) برای کسب‌وکارهای مختلف حائز اهمیت است دسترسی به اطلاعات تعداد زیادی مشتری است. دسترسی به اطلاعات مشتری در محله های مشخص می تواند تبلیغات این کسب‌وکارها را هدفمندتر نماید. این سیستم بستری را برای کسب‌وکارهای مختلف ایجاد می‌کند تا آنها بتوانند یک ارتباط موثر با مشتریانشان برقرار نمایند.

یکی از مهمترین خصوصیات باشگاه مشتریان وانکارد (1kard)، به اشتراک‌گذاری مشتری در محله‌های مختلف بین بیزنس‌های متنوع می‌باشد. به زبان ساده‌تر مشتری کافی شاپ X در محله Y تهران، مشتری کفش فروشی Z نیز هست. بنابراین وانکارد (1kard) ایجاد کننده یک باشگاه مشتریان در هر محله است. باشگاه مشتریان محلی که می‌تواند مفهومی نوین در علم مارکتینگ و عرصه وفاداری مشتری به همگان معرفی نماید.