اپلیکیشن الکامپ تیرماه 1396

الکامپ امسال با طرحی نو در جهت تسهیل کار بازدید کنندگان و غرفه داران به میدان آمده است.

سامانه نمایشگاهی اپکس که برای اولین بار در نمایشگاه کتاب تست شده بود با طراحی اپلیکیشن الکامپ برای تسهیل کار بازدیدکنندگان و غرفه داران حاضر در نمایشگاه بین المللی الکامپ آماده خدمت رسانی می باشد.

بازدید کنندگان براحتی می توانند با جستجو در نقشه نمایشگاه غرفه مورد نظر خود را یافته و از مسیریابی سیستم برای دسترسی آسان و سریع به هدف خود برسند.

غرفه داران نیز با اسکن کردن بارکد بازدید کنندگان اطلاعات آنها را برای تماس های بعدی ثبت و ذخیره می نمایند.

http://appex.me/app/appex.apk
نسخه بازدیدکننده
http://appex.me/app/appexextra.apk
نسخه غرفه دار